Pliki do pobrania / publikacje:

Realizacje za lata 2005-2011
Zawiera listę najważniejszych prac zrealizowanych w latach 2005-2011pobierz

Realizacje za lata 2012-2016
Zawiera listę najważniejszych prac zrealizowanych w latach 2012-2016pobierz

Konstrukcje nośne, obmurza, izolacje

Konstrukcje nośne, podesty, obmurza, izolacje

- Stalowe i żelbetowe konstrukcje nośne kotłów oraz konstrukcje budynków kotłowni
- Podesty obsługowe kotłów i klatki schodowe
- Stalowe konstrukcje wsporcze, estakady, konstrukcje ścian osłonowych, układy   urządzeń dźwigowo transportowych, zasobniki, opancerzenia i belki opasujące   kotłów, leje popiołowe i żużlowe itp.
- Obmurza i izolacje termiczne kotłów

- Izolacje termiczne przewodów gorącego powietrza, kanałów spalin, wykładziny ogniotrwałe,    palników, lejów żużlowych i komór spalania o wysokich parametrach pracy

- Konstrukcje nośne zbiorników, urządzeń i rurociągów
- Izolacje termiczne wszelkiego typu urządzeń i rurociągów, turbin